Home2021-01-14T15:39:29+01:00

IOP OOGHEELKUNDIG

expertisebureau

Neem contact met ons op
Icon

DE OOGARTSEN

IOP  is een sinds 1975 bestaand oogheelkundig expertisebureau, dat door verzekeraars, rechtbanken, uitkeringsinstanties en klachtencommissies van ziekenhuizen wordt ingeschakeld om de oogheelkundige schade en de gevolgen daarvan bij betrokkene vast te stellen.

Ook kan gevraagd worden of deze schade het gevolg is van het vermeende ongeval, de werkomstandigheden of de medische procedure.
Het expertiserapport zal door de aanvragende instanties gebruikt worden om tot afhandeling van een schade te komen en/of een schuldvraag te beantwoorden.

Drs. J.C. Bleeker
Drs. J.C. BleekerEigenaar IOP | Oogarts
Oogarts Antonius Ziekenhuis Sneek/Emmeloord
Oogarts Leids Universitair Medisch Centrum,
Oogheelkunde opleiding: Leiden
Specialisatie: oogmelanomen
Lid NVMSR tevens MA-geregistreerd
Dr. A. van der Lelij
Dr. A. van der LelijOogarts
Tot voorjaar 2019 werkzaam in Centraal Militair Hospitaal en UMC Utrecht
Specialisatie: cornea-chirurgie
Oogheelkunde opleiding: Utrecht
Promotie: onchocerciasis
Lid NVMSR tevens MA-geregistreerd
Dr. G.J. Bergink
Dr. G.J. BerginkOogarts
Oogarts in Meander Medisch Centrum, Topklinisch Ziekenhuis in Amersfoort
Oogheelkunde opleiding: Nijmegen
Promotie: maculadegeneratie

 

Belanghebbenden

Opdrachtgevers zijn onder meer:

  • Verzekeraars

  • Medisch adviseurs

  • Rechtbanken

  • UWV-uitkeringsinstanties

  • Klachtencommissies ziekenhuizen

Belanghebbenden

Opdrachtgevers schakelen IOP in om een oogheelkundig onderzoek te laten verrichten naar de medische eindtoestand van cliënt/betrokkene na een ongeval of een medische ingreep, met teleurstellend resultaat.

U kunt als opdrachtgever, al dan niet met een wederpartij, een aanvraag indienen voor een expertise. Een aanvraag bevat een gerichte vraagstelling en een overzicht van de belangrijkste informatie en correspondentie uit de behandelsector. De aanvraag bevat uiteraard ook díe persoonsgegevens, die een telefonisch eerste contact met cliënt/betrokkene voor IOP mogelijk maken.

IOP overlegt eerst telefonisch met cliënt/betrokkene over een datum en tijd voor de oogheelkundig expertise en koppelt deze gegevens terug naar de aanvrager.

Het consult neemt gemiddeld anderhalf tot twee uur in beslag en vindt plaats bij Bartiméus, een instituut voor slechtzienden, in Zeist. Bartiméus faciliteert IOP met een aangename onderzoeks- en ontvangstruimte centraal gelegen in het midden van het land. De oogartsen en orthoptisten beschikken over moderne oogheelkundige apparatuur waarmee alle basisonderzoeken kunnen worden verricht. Eventuele aanvullende onderzoeken, waaronder een aanvullend OCT-scanonderzoek, kan in hetzelfde gebouw en meestal op de dezelfde dag plaatsvinden. In een enkel geval kan, meestal dezelfde dag, nog extra onderzoek bij oogkliniek Heuvelrug in Zeist worden gedaan in de vorm van een corneatopografie en/of een endotheeltelling.

Het opstellen van het conceptrapport neemt ongeveer zes weken in beslag. Gevolgd door twee weken waarin de cliënt recht heeft op inzage, correctie en blokkering. Wordt er geen gebruik gemaakt van het blokkeringrecht dan vindt het conceptrapport, eventueel voorzien van de aanvullingen van cliënt/betrokkene, haar weg naar de medisch adviseur(s). De medisch adviseur heeft vervolgens vier weken de tijd om te reageren, waarna het definitieve rapport, al dan niet aangevuld met antwoorden op vragen en opmerkingen, met de declaratie wordt gestuurd.

Van belang voor een goed aangeleverd dossier is de volgorde van de correspondentie. Deze dient te starten bij het ongeval/voorval oplopend naar heden (dus van oud naar nieuw).

Particulieren kunnen niet zelf een aanvraag voor een expertise indienen, dit loopt altijd via verzekeraars, rechtbanken, UWV-uitkeringsinstanties of klachtencommissies van ziekenhuizen.

Particulieren kunnen via een (collectieve) ongevallenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of in het kader van een wettelijke of een medische aansprakelijkheid in aanmerking komen voor een oogheelkundige expertise. Neem voor een expertise contact op met uw verzekeraar.

ROUTE NAAR IOP

DE KEURING HOE WERKT HET ?

Hoe benadert IOP een cliënt/betrokkene?2019-09-10T19:03:10+02:00

IOP neemt ongeveer een maand voor de expertisedatum telefonisch contact op met de cliënt om een exacte datum en tijd van de keuring vast te stellen.

Daarna volgt een bevestiging van de uitnodiging per email. Deze data worden tevens teruggekoppeld naar de opdrachtgever(s).

Hoe is een aanvraag samengesteld?2019-09-10T19:34:47+02:00

Een aanvraag bevat een gerichte vraagstelling en een overzicht van de belangrijkste informatie en correspondentie uit de behandelsector.

De aanvraag bevat uiteraard ook díe persoonsgegevens, die een telefonisch eerste contact met cliënt/betrokkene voor IOP mogelijk maken.

Hoe lang duurt een consult en waar vindt het plaats?2019-09-10T19:40:38+02:00

De keuringssessie omvat een onderzoek van gemiddeld anderhalf tot twee uur, waarbij alle aspecten van het zien worden onderzocht om tot een oordeel te komen over de blijvende schade voor de ogen, op basis waarvan verzekeraars vervolgens tot een verdere afhandeling kunnen overgaan.

De keuringslocatie is in het centraal gelegen Zeist. IOP huurt onderzoeksruimte bij Bartiméus, een instituut voor slechtzienden.

Hoeveel tijd zit er tussen het indienen van een aanvraag en het onderzoek?2019-09-10T19:00:35+02:00

De wachttijd tussen een aanvraag en het werkelijke oogheelkundige onderzoek van een cliënt wisselt maar kan bij veel aanvragen oplopen tot een half jaar.

Kan ik als particulier zelf een aanvraag voor oogheelkundige expertise indienen?2019-09-10T18:57:58+02:00

Particulieren kunnen niet zelf een aanvraag voor een expertise indienen, dit loopt altijd via verzekeraars, rechtbanken, UWV-uitkeringsinstanties of klachtencommissies van ziekenhuizen.

Kan ik zelf met de auto naar het onderzoek gaan?2019-09-10T18:55:35+02:00

Meestal is het nodig om de pupillen wijd te maken met oogdruppels. Cliënt gaat daar een paar uur wazig van zien. Het is daarom aan te raden niet zelf de auto te besturen.

Niet komen opdagen2020-09-09T09:52:14+02:00

Indien cliënten, zonder voorafgaand bericht binnen 24 uur,  niet komen opdagen op de gemaakte afspraak dan wordt een bedrag van € 250,00 in rekening gebracht.

Wanneer kan ik het conceptrapport verwachten?2020-09-08T13:57:24+02:00

Het opstellen van het conceptrapport neemt ongeveer zes weken in beslag. Gevolgd door twee weken waarin de cliënt recht heeft op inzage, correctie en blokkering. Wordt er geen gebruik gemaakt van het blokkeringrecht dan vindt het conceptrapport, eventueel voorzien van de aanvullingen van cliënt/betrokkene, haar weg naar de medisch adviseur(s). De medisch adviseur heeft vervolgens vier weken de tijd om te reageren, waarna het definitieve rapport, al dan niet aangevuld met antwoorden op vragen en opmerkingen, met de declaratie wordt gestuurd.

Van belang voor een goed aangeleverd dossier is de volgorde van de correspondentie. Deze dient te starten bij het ongeval/voorval oplopend naar heden (dus van oud naar nieuw).

Wat dien ik mee te brengen naar het onderzoek?2019-09-10T18:52:48+02:00

Cliënt wordt verzocht een legitimatie-bewijs mee te brengen, dat kan een ID-kaart of een rijbewijs of een paspoort zijn en indien beschikbaar een medicatielijst (op te vragen bij de apotheek) en de in bezit zijnde brillen en/of brilrecepten.

IOP heeft SSL-beveiligd mailverkeer

PLAN JE ROUTE NAAR ONS:

Ga naar de bovenkant